Beleidsplannen

De Nieuwe Traditie

Door middel van het beleidsplan geven wij een inzicht in de manier waarop ANBI stichting De Nieuwe Traditie het werk uitvoert en hoe wij onze doelstelling bereiken.

Voorzitter                                                Ruben van Zwieten
Bestuurder & secretaris                          Merijn Veldman
Bestuurder & penningmeester                Simone Heidema

Beleidsplan De Nieuwe Traditie 2019 – 2021 Publicatieversie

Lees ons jaarverslag:
jaarverslag 2019
jaarverslag 2020

RSIN/fiscaalnummer:
KVK nummer: 75294443
Bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.
In de uitvoering van bestuurswerkzaamheden gemaakte onkosten kunnen op declaratiebasis vergoed worden.

Stichting De Nieuwe Traditie
Claude Debussylaan 2
1082 MD Amsterdam
020 33 76 919
info@denieuwepoort.org
www.denieuwetraditie.org